A A A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku informuje, że na terenie powiatu kłodzkiego znajdują się 52 osoby z potwierdzonym wynikiem dodatnim COVID-19. Osoby te znajdują się pod stałym nadzorem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), są to przypadki rozproszone nie znajdujące się w ogniskach zakaźnych.
Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku prowadzi nadzór nad osobami z kontaktu z osobą z potwierdzonym wynikiem dodatnim COVID-19. Na dzień 8.10.2020 r. nie notuje się nagłego wzrostu aktywnych przypadków wywołanych COVID-19.
Dlatego, też przypominam o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny tj. częstym myciu rąk z użyciem mydła i wody, zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania oraz zachowania dystansu społecznego, ponieważ do zakażenia koronawirusem dochodzi drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt z osobą chorą.