A A A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku zwraca się z prośbą, aby osoby przekraczające granicę Polski niezwłocznie skontaktowały się z miejscową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.