A A A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku informuje, że zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zawiązane jest z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z tym czas ten uczniowie powinni spędzić w sposób odpowiedzialny przebywając w domu, w izolacji, ograniczyć kontakty, spotkania towarzyskie, unikać skupisk ludzi, przebywania w galeriach handlowych, restauracjach, rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają. Rodziców i opiekunów prosi się o nadzór w przestrzeganiu przez dzieci i młodzież powyższych zaleceń.